جاروی مرکزی آپامه (مدل10) SHANA + 4

جاروی مرکزی آپامه (مدل10) SHANA + 4

  سری تولید : 3 موتوره مشخصات فنی : مدل دستگاه :  SHANA + 4 سه موتوره نوع الکترو موتور : DOMEL 1450 (اسلوونی) قدرت وکیوم :  4350W ارتفاع دستگاه : 90cm قطر دستگاه : 40cm برق مصرفی : 220v حجم مخزن : 40 لیتر نوع عملکرد مخزن : چفتی جنس بدنه : فلزی حالت […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل5) SUPER SD

جاروی مرکزی آپامه  (مدل5) SUPER SD

  سری تولید : 1 – 2  موتوره مشخصات فنی یک و دو موتوره : مدل دستگاه :  SUPER SD تک موتوره نوع الکترو موتور :  SUPER SD قدرت وکیوم : سوپر وکیوم ارتفاع دستگاه : 100cm قطر دستگاه : 45cm برق مصرفی : 220v حجم مخزن : 40 لیتر نوع عملکرد مخزن : چفتی […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل8) SHANA + 3

جاروی مرکزی آپامه (مدل8)  SHANA + 3

  سری تولید : 3 موتوره مشخصات فنی : مدل دستگاه :  SHANA + 3 سه موتوره نوع الکترو موتور : 2200 ( korea ) SAMSUNG قدرت وکیوم :  6600W ارتفاع دستگاه : 90cm قطر دستگاه : 40cm برق مصرفی : 220v حجم مخزن : 40 لیتر نوع عملکرد مخزن : چفتی جنس بدنه : […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل7) SHANA + 2

جاروی مرکزی آپامه (مدل7)  SHANA + 2

  سری تولید : 3 موتوره مشخصات فنی : مدل دستگاه :  SHANA + 2 سه موتوره نوع الکترو موتور : 1600 ( korea ) SAMSUNG قدرت وکیوم :  4800W ارتفاع دستگاه : 90cm قطر دستگاه : 40cm برق مصرفی : 220v حجم مخزن : 40 لیتر نوع عملکرد مخزن : چفتی جنس بدنه : […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل6) SHANA + 1

جاروی مرکزی آپامه (مدل6)  SHANA + 1

  سری تولید : 3 موتوره مشخصات فنی : مدل دستگاه :  SHANA + 1 سه موتوره نوع الکترو موتور : AMETEK ITALY 1200 ( آمیتک ایتالیا ) قدرت وکیوم :  3600W ارتفاع دستگاه : 90cm قطر دستگاه : 40cm برق مصرفی : 220v حجم مخزن : 40 لیتر نوع عملکرد مخزن : چفتی جنس […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل3) RT 2500

جاروی مرکزی آپامه (مدل3) RT 2500

  سری تولید : 1 – 2 – 3 – 4 موتوره مشخصات فنی از یک موتور تا 4 موتوره مدل دستگاه : RT 2500  تک موتوره                                     نوع الکترو موتور :  SAMSUNG (korea) قدرت وکیوم :  2500W […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل2) RT 2000

جاروی مرکزی آپامه (مدل2) RT 2000

  سری تولید : 1 – 2 – 3 – 4 موتوره مشخصات فنی از یک موتور تا 4 موتوره مدل دستگاه : RT 2000 تک موتوره                                     نوع الکترو موتور :  SAMSUNG (korea) قدرت وکیوم :  2200W […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل1) RT 1600

جاروی مرکزی آپامه (مدل1) RT 1600

  سری تولید : 1 – 2 – 3 – 4 موتوره مشخصات فنی از یک تا چهار موتوره : مدل دستگاه : RT 1600  تک موتوره نوع الکترو موتور :  SAMSUNG (korea) قدرت وکیوم : 1600W ارتفاع دستگاه : 75cm قطر دستگاه : 30cm برق مصرفی : 220v حجم مخزن : 20 لیتر نوع […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل9) SD1400

جاروی مرکزی آپامه (مدل9) SD1400

  سری تولید : 1 – 2 – 3 – 4 موتوره مشخصات فنی از یک موتور تا 4 موتوره مدل دستگاه : SD 1400  تک موتوره                                     نوع الکترو موتور: DOMEL ( اسلوونی ) قدرت وکیوم : […]

خواندن ادامه

جاروی مرکزی آپامه (مدل4) SH1200

جاروی مرکزی آپامه (مدل4) SH1200

  سری تولید : 1 – 2 – 3 – 4 موتوره مشخصات فنی از یک تا چهار موتوره : مدل دستگاه : SH 1200 تک موتوره                                     نوع الکترو موتور : AMETEK ITALY ( آمیتک ایتالیا ) […]

خواندن ادامه